Procés de la directiva sobre diligència deguda a la Unió Europea

CIDSE, la xarxa internacional d’organitzacions catòliques de justícia social en la qual també participa Alboan, ha presentat la campanya «Accés a la justícia». Aquesta iniciativa consisteix en una crida a l’acció per vídeo i ofereix eines per comprendre millor els problemes de la impunitat empresarial i l’accés a la justícia per a les persones i les comunitats. CIDSE demana a la ciutadania i a les persones voluntàries de les diverses organitzacions que sol·licitin als i a les representants del Parlament Europeu i dels estats membres una decisió per garantir que hi hagi una llei forta a la Unió Europea.

Perquè la campanya «Accés a la justícia» tingui èxit, necessitem la teva ajuda.

Mitjançant l’Observatori de RSC (www.observatoriorsc.org) i l’ECCJ o European Coalition for Corporate Justice (www.corporatejustice.org), ja fa dos anys que Entreculturas treballa perquè s’aprovi una directiva europea sobre diligència deguda en les empreses i responsabilitat corporativa, la qual exigeixi a les empreses que abordin els riscos i els efectes que tenen sobre els drets humans, el medi ambient i la governança en tota la seva cadena de subministrament.

 

Més informació | Com participar