Hoja amazonía blanco
Què fem?

projectes

L’Amazònia crida, des de fa temps, per denunciar l’apropiació i la privatització dels béns naturals; els megaprojectes que causen el desplaçament de la població; les concessions a la indústria fustera que augmenten la desforestació; la mineria; els incendis forestals o la monocultura. Aquestes són algunes de les amenaces que pateix la regió i que no solament produeixen la degradació ambiental, sinó que també posen en perill l’existència dels pobles indígenes i la seva cultura i identitat. Però també la nostra. Més del 20% de l’oxigen que respirem i de l’aigua que consumim té l’origen en aquesta regió.
Hoja amazonía blanco
A Entreculturas i Alboan volem dur a terme accions d’incidència, de denúncia i de sensibilització, a més de respondre a les necessitats bàsiques dels pobles indígenes amb els nostres projectes per al suport educatiu bilingüe i intercultural, amb la promoció econòmica de mitjans de vida alternatius i amb l’acompanyament en la defensa dels seus drets i de la seva cultura i identitat.

En aquest sentit, donem suport als projectes que realitzen les organitzacions aliades en la regió.

Aquí tens la possibilitat de conèixer-los una mica més.

Entreculturas, com a membre de la Federació Internacional Fe y Alegría, acompanya Fe y Alegría Perú en diversos projectes i accions en pro del dret a l'educació de les poblacions en situació de vulnerabilitat, incloent-hi nombroses propostes i projectes amb infants i joves de l'Amazònia peruana.

El Servei Agropecuari per a la Recerca i la Promoció Econòmica (SAIPE) es va crear per donar resposta a la sol·licitud que els pobles awajún i wampís van fer a la Companyia de Jesús per tal de defensar el seu territori i la seva forma de vida, que es veien amenaçats per nous factors externs.

L'Equip Itinerant es va crear l'any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l'escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l'Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d'Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d'associacions i de grups comunitaris

La connexió d'Alboan amb la Panamazònia es basa en el treball en cooperació amb el Servei Jesuïta Panamazònic (SJPAM). Aquest servei aglutina els diversos grups de la Companyia de Jesús al territori i, mitjançant el treball en xarxa, pretén defensar i impulsar la vida i un entorn sostenibles a la Panamazònia

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l'Església té a i per a l'Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna