Hoja amazonía blanco

PROJECTE

SAIPE

El Servei Agropecuari per a la Recerca i la Promoció Econòmica (SAIPE) es va crear per donar resposta a la sol·licitud que els pobles awajún i wampís van fer a la Companyia de Jesús per tal de defensar el seu territori i la seva forma de vida, que es veien amenaçats per nous factors externs.

Al marge de l’execució conjunta de projectes a l’Amazònia peruana, la relació entre Alboan i el SAIPE parteix de la creació d’aquest darrer, en tant que un dels fundadors d’Alboan va participar en la definició i posada en marxa del SAIPE durant una estada a Alto Marañón entre els anys 1991 i 1993.

De llavors ençà, Alboan ha acompanyat tot el procés de posicionament i de consolidació de la institució amb projectes, persones voluntàries cooperants, assistència tècnica i formació del personal i de la població objectiu (líders indígenes) en temes sobre globalització, cooperació i desenvolupament, democràcia i governabilitat, i drets humans per als pobles indígenes.

Actualment, la labor del SAIPE se centra en dues línies de treball:

  1. Les famílies de la regió d’Alto Marañón viuen més integrades amb els éssers del bosc i tenen una sobirania alimentària que fa que generin excedents gestionant-lo.
  2. Els pobles d’Alto Marañón coneixen els seus drets humans i col·lectius i han enfortit la família i les seves organitzacions i institucions.

En aquest marc, tant Alboan com Entreculturas acompanyen el SAIPE en iniciatives del primer eix, centrades a donar suport a la sobirania alimentària, així com en iniciatives sostenibles d’emprenedoria econòmica d’acord amb la cultura indígena local, especialment pel que fa a la producció i venda del plàtan i de gallines regionals, i al foment de l’apicultura.

A més, el SAIPE forma part de la xarxa Comparte, cosa que enriqueix els projectes amb els coneixements que s’obtenen internacionalment.

Pot ser que t'interessi:

REPAM

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l’Església té a i per a l’Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna

EQUIP ITINERANT DEL CIMI

L’Equip Itinerant es va crear l’any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l’escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l’Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida

Xarxa Comparte

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d’Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d’associacions i de grups comunitaris