Hoja amazonía blanco

PROXECTO

SAIPE

O Servizo Agropecuario para a Investigación e a Promoción Económica (SAIPE) nace para dar resposta á solicitude que os pobos awajún e wampis fixeron á Compañía de Xesús, para defenderen o seu territorio e o seu modo de vida ameazado pola aparición de novos factores externos.

Máis aló da execución conxunta de proxectos na Amazonia peruana, a relación entre Alboan e SAIPE remóntase ao nacemento deste último, xa que un dos fundadores de ALBOAN, na súa estancia no Alto Marañón entre 1991 e 1993, participou na definición e implantación de SAIPE.

Desde entón, Alboan acompañou todo o proceso de posicionamento e consolidación da institución con proxectos, presenza de voluntarios cooperantes, asistencia técnica e formación do seu persoal e da súa poboación meta (líderes indíxenas), en temas de globalización, cooperación e desenvolvemento. democracia e goberno e dereitos humanos dos pobos indíxenas.

Actualmente, o traballo de SAIPE céntrase en 2 liñas de traballo:

1) As familias do Alto Marañón viven máis integradas cos seres do bosque, chegan á soberanía alimentaria e xeran excedentes a partir da súa xestión.

2) Os pobos do Alto Marañón coñecen os seus dereitos humanos e colectivos, fortaleceron a familia e as súas organizacións e institucións.

Neste marco, tanto Alboan como Entreculturas acompañan a SAIPE en iniciativas do primeiro eixo, apoiando a soberanía alimentaria e iniciativas de emprendemento económico sostible e acordes coa cultura indíxena local, especialmente no que se refire á produción e venda de plátanos, de galiñas rexionais e do fomento da apicultura.

SAIPE tamén forma parte da Rede Comparte, permitindo así enriquecer os seus proxectos coa aprendizaxe que se produce a nivel internacional.

Poida que interéseche:

REPAM

Como ONG da Compañía de Xesús, Entreculturas e Alboan, contribuímos á Misión da Igrexa en e para a Amazonía cos pobos indíxenas e o coidado da nosa casa común como parte da Rede Eclesial Panamazónica (REPAM) a través de dúas estratexias principais

EQUIPO ITINERANTE DO CIMI

O Equipo Itinerante foi creado en 1998 por impulso do padre Claudio Perani SJ. O proxecto naceu da escoita atenta dos clamores, desexos e esperanzas dos pobos amazónicos. E é, xunto con estes pobos, onde o Equipo Itinerante vai atopando o mellor xeito de poñerse ao servizo da vida

Rede COMPARTE

Comparte é unha rede formada por 19 entidades sociais, presentes en 11 países de América Latina e en Europa (Alboan). Estas entidades acompañan a 422 iniciativas económicas (rurais e urbanas) de produtores en exclusión social, organizadas en torno a cooperativas, asociacións, colectivos comunitarios