Somos Amazonía

Hoja amazonía blanco

Noticias

actúa

Alfredo Ferro sj é Secretario executivo da CEAMA (Conferencia Eclesial da Amazonía) desde maio de 2021. Devandito organismo foi creado en xuño de 2020 coa finalidade de concretar as propostas xurdidas do Sínodo para a rexión Panamazónica, celebrado no Vaticano en outubro de 2019.

Por unha lei europea que protexa o medio ambiente e os dereitos humanos dos pobos indíxenas dos danos que ocasionan as empresas na rexión. É unha oportunidade única para pór fin á impunidade das empresas que participan no espolio da Amazonía, así como para terminar coas barreiras no acceso á xustiza das persoas e comunidades afectadas pola súa mala praxe.

Os sistemas educativos que se organizan tendo en conta só os referentes, significados e identidades da cultura dominante, exclúen persoas doutras culturas, xerando unha flagrante discriminación educativa. Neste informe, Entreculturas defende que a educación inclusiva debe ser unha educación intercultural.

Neste informe mostramos como a educación, a explotación dos recursos naturais, os procesos de paz e o desenvolvemento humano entrelazan complexas relacións, cuxa comprensión é clave para a consecución dos ODS.

Este informe fai fincapé nas consecuencias da crise ambiental nas persoas e comunidades máis vulnerables, analiza a Axenda 2030 e avalía como a educación pode contribuír ao coidado do planeta.

1 Explotación de minerais: impactos sobre o medio ambiente e as comunidades na Amazonia 2. Transición enerxética, extracción de minerais e formas de vida no norte

A CIDSE, a rede internacional de organizacións católicas de xustiza social na que tamén participa Alboan, puxo en marcha a campaña "Acceso á Xustiza"

Do 1 ao 12 de novembro de 2021 tivo lugar …

TRATADO VINCULANTE – ONU

Que a actividade dalgunhas empresas transnacionais europeas e internacionais estea relacionada coa vulneración dos dereitos humanos e coa destrución do medio ambiente non é novo.