Hoja amazonía blanco
Somos

Alboan e Entreculturas, dúas ONG xesuítas de cooperación internacional en España

en Ámerica Latina, África y Asia

0
Países
+ 0
Proyectos
+ 0
Organizaciones aliadas

Entreculturas es la ONG jesuita presente en España que defiende el derecho a la educación de calidad de todas las personas como vía para alcanzar un mundo justo y sostenible. Esta misión se traduce en proyectos de cooperación, propuestas educativas, acciones de sensibilización social e incidencia política, programas de voluntariado y espacios de diálogo y participación con empresas, organizaciones e instituciones públicas.

Alboan é a ONG xesuíta de cooperación internacional presente no País Vasco e Navarra que traballa pola construción dunha cidadanía global que promova a xustiza socioambiental e a igualdade de xénero. Xunto con outras persoas e organizacións, aspiramos a transformar as estruturas que xeran exclusión a nivel local e global e a promover novas relacións sociais e económicas.

Entreculturas é a ONG xesuíta presente no resto de España que defende o dereito a unha educación de calidade para todas as persoas como motor para transformar o mundo a favor da xustiza, a igualdade e a sustentabilidade. Esta misión tradúcese en proxectos de cooperación, propostas educativas, accións de concienciación social e incidencia política, programas de voluntariado e espazos de diálogo e participación con empresas, organismos e institucións públicas.

en Ámerica Latina, África y Asia

0
Países
+ 0
proxectos
+ 0
organizacións aliadas

en Ámerica Latina, África, Asia Y EUROPA

0
Países
0
proxectos
+ 0
organizacións aliadas

Ambas as institucións comparten un Marco Estratéxico Común estruturado polos seguintes motivos:

1-Derecho universal_1

GARANTÍA DO DEREITO UNIVERSAL

L A UNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE

4-Defensa de la vida propia_1

FORTALECEMENTO DA PARTICIPACIÓN

E DA CIDADANÍA GLOBAL

3-Promoción justicia_1

FOMENTO DA XUSTIZA

SOCIOAMBIENTAL

2-Fortalecimiento participación_1

DEFENSA DUNHA VIDA DIGNA

PARA PERSOAS EMIGRANTES E REFUXIADOS

5-Promoción de la igualdad_1

FOMENTO

DA EQUIDADE DE XÉNERO