Hoja amazonía blanco
Mobilizar á cidadanía contra o cambio climático, defender a Amazonía e protexer aos pobos que a habilitan

Que é "Somos Amazonía, defendamos a nosa casa común"

“Somos Amazonía, defendemos a nosa casa común” é unha campaña das ONG xesuítas Alboan e Entreculturas que ten como obxectivo mobilizar a cidadanía para protexer a Amazonía, os pobos que a habitan e loitar contra o cambio climático.

Desde unha perspectiva ecofeminista, a campaña revela a vinculación entre os conflitos ecosociais e os modos globais de produción e consumo, co fin de promover unha cidadanía crítica que se mobilice por un mundo máis xusto, equitativo e sostible.

Con esta campaña, Entreculturas e Alboan unen forzas para contribuír ao movemento global de organizacións e movementos indíxenas, sociedade civil, Igrexa e ONG a favor dos dereitos humanos e da xustiza ecosocial con aqueles que comparten a causa da xustiza socioambiental:

Hoja amazonía blanco
“Comprometerse coa vida no seu conxunto nun contexto de crise socioambiental, relacións económicas e sociais inxustas e desigualdade de xénero. Está dirixido a apoderar as persoas e comunidades máis desfavorecidas do planeta, cultivando un estilo de vida humano que nos guíe cara ao ben común, á solidariedade, ao coidado dos bens da natureza e traballando por unha xustiza interxeracional renovada”.

Quen somos

Alboan é a ONG xesuíta de cooperación internacional presente no País Vasco e Navarra que traballa pola construción dunha cidadanía global que promova a xustiza socioambiental e a igualdade de xénero. Xunto con outras persoas e organizacións, aspiramos a transformar as estruturas que xeran exclusión a nivel local e global e a promover novas relacións sociais e económicas.

Está presente en 22 países de América Latina, África, Asia, onde leva a cabo máis de 200 proxectos en alianza con máis de 100 organizacións aliadas.

Entreculturas é a ONG xesuíta presente no resto de España que defende o dereito a unha educación de calidade para todas as persoas como motor para transformar o mundo a favor da xustiza, a igualdade e a sustentabilidade. Esta misión tradúcese en proxectos de cooperación, propostas educativas, accións de concienciación social e incidencia política, programas de voluntariado e espazos de diálogo e participación con empresas, organismos e institucións públicas.

Está presente en 38 países de América Latina, África, Asia e Europa, nos que leva a cabo 192 proxectos.

Ambas as institucións comparten un Marco Estratéxico Común estruturado polos seguintes motivos:

1-Derecho universal_1

Garantía do dereito universal

l a unha educación de calidade

4-Defensa de la vida propia_1

Fortalecemento da participación

e da cidadanía global

3-Promoción justicia_1

Fomento da xustiza

socioambiental

2-Fortalecimiento participación_1

Defensa dunha vida digna

para persoas emigrantes e refuxiados

5-Promoción de la igualdad_1

Fomento

da equidade de xénero