Hoja amazonía blanco

Defensa política

Traballamos como unha rede para promover marcos normativos vinculantes para a dilixencia debida nas áreas do medio ambiente, dos dereitos humanos e do goberno corporativo.

ACTÚA

modelo de desenvolvemento

O actual modelo de desenvolvemento hexemónico e a globalización do comercio xeraron un aumento da competencia por atraer capital estranxeiro, baseada na oferta de vantaxes fiscais, man de obra barata ou lexislacións laborais ou ambientais excesivamente laxas.

Este modelo está ligado a unha globalización do consumo e á cultura do “usar e tirar” onde as persoas que consomen (e en moitos casos tamén as empresas) descoñecen os riscos que entrañan as cadeas de subministración que fan posible este comercio.

A destrución da rexión panamazónica e as violacións dos dereitos humanos na rexión están estreitamente vinculadas a modelos de desenvolvemento baseados na extracción de valor a custa da vida e do territorio. E un elemento fundamental deste marco é a opacidade destas cadeas de subministración e a falta de mecanismos que garantan a rendición de contas e o exercicio da responsabilidade corporativa. Queda moito camiño por percorrer para implantar marcos normativos de dilixencia debida vinculantes e adaptados a estas realidades.


Insistimos na necesidade de crear marcos normativos vinculantes que garantan o cumprimento por parte das empresas transnacionais das obrigas de debida dilixencia en materia de dereitos humanos e protección ambiental. Actualmente hai varios procesos en marcha que apuntan nesa dirección:

Que a actividade dalgunhas empresas transnacionais europeas e internacionais estea relacionada coa vulneración dos dereitos humanos e coa destrución do medio ambiente non é novo.

Do 1 ao 12 de novembro de 2021 tivo lugar en Glasgow, Reino Unido, a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio …

A CIDSE, a rede internacional de organizacións católicas de xustiza social na que tamén participa Alboan, puxo en marcha a campaña "Acceso á Xustiza"

1 Explotación de minerais: impactos sobre o medio ambiente e as comunidades na Amazonia 2. Transición enerxética, extracción de minerais e formas de vida no norte

Este informe fai fincapé nas consecuencias da crise ambiental nas persoas e comunidades máis vulnerables, analiza a Axenda 2030 e avalía como a educación pode contribuír ao coidado do planeta.

Neste informe mostramos como a educación, a explotación dos recursos naturais, os procesos de paz e o desenvolvemento humano entrelazan complexas relacións, cuxa comprensión é clave para a consecución dos ODS.

Os sistemas educativos que se organizan tendo en conta só os referentes, significados e identidades da cultura dominante, exclúen persoas doutras culturas, xerando unha flagrante discriminación educativa. Neste informe, Entreculturas defende que a educación inclusiva debe ser unha educación intercultural.

Por unha lei europea que protexa o medio ambiente e os dereitos humanos dos pobos indíxenas dos danos que ocasionan as empresas na rexión. É unha oportunidade única para pór fin á impunidade das empresas que participan no espolio da Amazonía, así como para terminar coas barreiras no acceso á xustiza das persoas e comunidades afectadas pola súa mala praxe.