Hoja amazonía blanco

Incidència política

Treballem en xarxa per promoure marcs regulatius vinculants de diligència deguda en matèria de medi ambient, drets humans i governança corporativa.

ACTUA

model de desenvolupament

El model actual de desenvolupament hegemònic i la globalització del comerç han generat un augment de la competició per atraure capitals estrangers a força d’oferir avantatges fiscals, mà d’obra barata o legislacions laborals o ambientals excessivament laxes.

Aquest model ha anat de la mà d’una mundialització del consum i de la cultura d’un sol ús, en què les persones que consumeixen (i en molts casos també les empreses) desconeixen els riscos implícits en les cadenes de subministrament que fan possible aquest comerç.

La destrucció de la Panamazònia i les violacions dels drets humans a la regió estan íntimament lligades a models de desenvolupament basats en l’extracció de valor a costa de la vida i del territori. Un element fonamental d’aquest entramat és l’opacitat d’aquestes cadenes de subministrament i la manca de mecanismes que garanteixin la rendició de comptes i l’exercici de la responsabilitat corporativa. Encara queda molt per assolir que s’implementin marcs normatius vinculants de diligència deguda que s’adeqüin a aquestes realitats.

Incidim en la necessitat de crear marcs regulatius vinculants que assegurin el compliment per part de les empreses transnacionals de les obligacions de diligència deguda en matèria de drets humans i protecció del medi ambient. Ara com ara, hi ha diversos processos en actiu que apunten en aquesta direcció:

No és res de nou el fet que l'activitat d'algunes empreses transnacionals europees i internacionals està lligada a la violació de drets humans i a la destrucció del medi ambient

De l'1 al 12 de novembre de 2021 es va celebrar a Glasgow, Regne Unit, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic o COP26

CIDSE, la xarxa internacional d'organitzacions catòliques de justícia social en la qual també participa Alboan, ha presentat la campanya «Accés a la justícia».

1. Explotació de minerals: efectes sobre el medi ambient i les comunitats a l'Amazònia 2. Transició energètica, extracció de minerals i formes de vida al nord

Aquest informe emfatitza les conseqüències de la crisi ambiental en les persones i les comunitats més vulnerables, analitza l'Agenda 2030 i planteja com l'educació pot contribuir a la cura del planeta.

En aquest informe mostrem com l'educació, l'explotació dels dels recursos naturals, els processos de pau i el desenvolupament humà entreteixeixen relacions complexes, la comprensió de les quals és clau per a la consecució dels ODS.

Els sistemes educatius que s'organitzen tenint en compte únicament els referents, significats i identitats de la cultura dominant, exclouen a les persones d'altres cultures, generant una discriminació educativa flagrant. En aquest informe Entrecultures defensa que l'educació inclusiva ha de ser una educació intercultural.

Per a una llei europea que protegeixi el medi ambient i els drets humans dels pobles indígenes contra els danys que ocasionen les empreses a la regió. Tenim una oportunitat única per posar fi a la impunitat de les empreses que participen en l'espoli de l'Amazònia, així com per erradicar les barreres d'accés a la justícia amb què es topen les persones i les comunitats afectades per les seves males pràctiques.