Educació en terra de conflicte. Claus per a la pau i el desenvolupament sostenible

Aquest informe mostra com l’educació, l’explotació dels recursos naturals, els processos de pau i el desenvolupament humà entreteixeixen relacions complexes, la comprensió i la presa en consideració de les quals resulta clau per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Inclou tres estudis de casos: la realitat dels grups ètnics amenaçats Awajún i Wampis, la capacitació i alfabetització de dones i joves en situació de desplaçament intern en R. D. del Congo i l’experiència d’Entrecultures de construcció de ciutadania global amb n enfocament eco-social a Extremadura.