Educación en terra de conflito. Claves para a paz e o desenvolvemento sostible

Este informe mostra como a educación, a explotación dos recursos naturais, os procesos de paz e o desenvolvemento humano entrelazan complexas relacións, cuxa comprensión e consideración é clave para acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Inclúe tres casos prácticos: a realidade das etnias ameazadas Awajún e Wampis, a formación e alfabetización de mulleres e mozos e mozas en situación de desprazamento interno na República Democrática do Congo e a experiencia de Entreculturas de construción dunha cidadanía global cun enfoque ecosocial en Estremadura.