Somos Amazonía

Hoja amazonía blanco
Mobilitzar a la ciutadania contra el canvi climàtic, defensar la Amazonía i protegir els pobles que l’habiliten

Què és 'Som Amazònia: defensem la nostra casa comuna'

«Som Amazònia: defensem la nostra casa comuna» és una campanya de les ONG jesuïtes Alboan i Entreculturas, l’objectiu de la qual és mobilitzar la ciutadania per protegir l’Amazònia i els pobles que l’habiten i lluitar contra el canvi climàtic.

Amb una perspectiva ecofeminista, la campanya dona a conèixer la vinculació existent entre els conflictes ecosocials i els modes de producció i consum globals, a fi d’incentivar una ciutadania crítica que es mobilitzi per un món més just, equitatiu i sostenible.

Amb aquesta campanya, Entreculturas i Alboan uneixen esforços per contribuir a l’impuls global de les organitzacions i dels moviments indígenes, de la societat civil, de l’Església i d’ONG a favor dels drets humans i de la justícia ecosocial. Amb tots ells, compartim la causa per la justícia socioambiental:

Hoja amazonía blanco
«Comprometre’s per la vida com un tot en un context de crisi socioambiental, de relacions econòmiques i socials injustes, i d’iniquitat de gènere. Està pensada per empoderar les persones i les comunitats més desfavorides del planeta, i per conrear un estil de vida humana que ens orienti al bé comú, a la solidaritat, a tenir cura dels béns de la natura i a treballar per a una justícia intergeneracional renovada.»

Qui som

Alboan és l’ONG jesuïta de cooperació internacional present al País Basc i a Navarra que treballa per construir una ciutadania global que promogui la justícia socioambiental i l’equitat de gènere. Junt amb altres persones i organitzacions, aspirem a transformar les estructures generadores d’exclusió tant localment com globalment i a promoure noves relacions socials i econòmiques. Alboan és present a 22 països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia, en els quals portem a terme més de 200 projectes en col·laboració amb més de 100 organitzacions aliades.

Entreculturas és l’ONG jesuïta present a la resta de l’Estat espanyol. Defensa el dret de totes les persones a l’educació de qualitat com a motor per transformar el món a favor de la justícia, la igualtat i la sostenibilitat. Aquesta missió es tradueix en projectes de cooperació, propostes educatives, accions de sensibilització social i d’incidència política, programes de voluntariat i espais de diàleg i participació amb empreses, organitzacions i institucions públiques. Té presència a 38 països d’Amèrica llatina, Àfrica, Àsia i Europa, en els quals porta a terme 192 projectes.

Totes dues institucions tenim un Marc Estratègic Comú vertebrat per les causes següents:

1-Derecho universal_1

Garantia del dret universal

a una educació de qualitat

4-Defensa de la vida propia_1

Enfortiment

de la participació i la ciutadania global

3-Promoción justicia_1

Promoció

de la justícia socioambiental

2-Fortalecimiento participación_1

Defensa de la vida digna

per a les persones migrants i refugiades

5-Promoción de la igualdad_1

Promoció

de l'equitat de gènere