COP26: posicionament d’Alboan i Entreculturas

De l’1 al 12 de novembre de 2021 es va celebrar a Glasgow, Regne Unit, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic o COP26. La cita tenia per objecte dissenyar les eines adequades per donar sentit a l’Acord de París, el tractat signat l’any 2016 pel qual els estats es comprometien a lluitar contra la crisi climàtica.

La cimera va tenir lloc després que a l’agost es confirmés que «és inequívoc que l’activitat humana ha escalfat l’atmosfera, els oceans i la superfície terrestre» a l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Una conclusió clara i directa que conferia una urgència més gran a aquesta conferència per posar el rumb cap a un model de desenvolupament veritablement sostenible.

En aquest context, a Entreculturas i Alboan instem a actuar cap a la reducció de les emissions de CO2; el finançament climàtic; l’adaptació dels plans climàtics nacionals, la seva aplicació i la compensació per danys i perjudicis per evitar el punt de no retorn, i l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS).

Més informació | Posicionament complet