TRACTAT VINCULANT DE LES NACIONS UNIDES

No és res de nou el fet que l’activitat d’algunes empreses transnacionals europees i internacionals està lligada a la violació de drets humans i a la destrucció del medi ambient. Tanmateix, la tendència creixent de desforestació, l’explotació de la terra i el mal ús del sòl, els atacs a persones defensores dels drets humans i del medi ambient, i la manca d’accés de les comunitats afectades a la justícia, entre altres qüestions, són indicadors que les directrius voluntàries i les resolucions d’autoregulació no constitueixen mecanismes prou exigents ni efectius, atès que les empreses continuen negant la responsabilitat de l’impacte de la seva activitat.

En vista d’això, l’any 2014 el Consell de Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides va crear un grup de treball intergovernamental sobre empreses i drets humans, el mandat del qual és elaborar un instrument internacional vinculant des d’un punt de vista jurídic. Aquest instrument ha de regular l’activitat empresarial assegurant el respecte dels drets humans i controlant els efectes en el medi ambient.

L’any 2018, es va publicar el primer esborrany del Tractat vinculant sobre empreses i drets humans. De llavors ençà, s’han celebrat sessions anuals en les quals es debat i es revisa el contingut del document. A l’agost de 2021 es va publicar el tercer esborrany i, a l’octubre del mateix any, va tenir lloc la setena ronda de revisió i negociació.

Alboan va participar en l’elaboració i la publicació d’una anàlisi legal i posicionament com a part del grup de treball sobre regulacions corporatives i indústries extractives de CIDSE. L’objectiu era millorar el text per reforçar la protecció dels drets humans i del medi ambient, i acabar amb la impunitat empresarial.

Més informació | Anàlisi Markus | Contribució CIDSE