Signa per defensar l’Amazònia contra els danys de les empreses!

Per a una llei europea que protegeixi el medi ambient i els drets humans dels pobles indígenes contra els danys que ocasionen les empreses a la regió. Tenim una oportunitat única per posar fi a la impunitat de les empreses que participen en l'espoli de l'Amazònia, així com per erradicar les barreres d'accés a la justícia amb què es topen les persones i les comunitats afectades per les seves males pràctiques.

Les empreses transnacionals i les cadenes de valor globals tenen responsabilitat a propòsit dels principals riscos que amenacen el territori amazònic i els seus habitants.

Ens referim tant a la desforestació causada pels incendis provocats, que obre el camí als agronegocis (cultius d’oli de palma i de soia, ramaderia extensiva, cafè, etc.), com als efectes socials i ambientals de les indústries extractives (mineria i petroli).

Cada any, el bosc amazònic perd milers d’hectàrees a causa de les polítiques extractivistes. Els habitants dels seus territoris també estan subjectes a múltiples amenaces, com són la contaminació de la terra, la vulneració dels seus drets o la pèrdua dels seus mitjans de vida.

La responsabilitat empresarial no pot continuar considerant-se una qüestió de compliment voluntari.

És per això que volem fer-te parar esment en un procés legislatiu que està en marxa a la Unió Europea: les negociacions al voltant de la directiva sobre diligència deguda empresarial en matèria de sostenibilitat, les quals van començar al febrer i es prolongaran al llarg d’aquest any.

Tenim una oportunitat única per posar fi a la impunitat de les empreses que participen en l’espoli de l’Amazònia, així com per erradicar les barreres d’accés a la justícia amb què es topen les persones i les comunitats afectades per les seves males pràctiques.

Tanmateix, per aconseguir una llei que faci justícia, necessitem la teva ajuda. Entra a Visibles.org i signa la nostra petició.

Juntament amb CIDSE, la família internacional d’organitzacions catòliques de justícia social, farem arribar la teva demanda als nostres representants al Parlament Europeu.

Pot ser que també t'interessi: