Sistemes educatius interculturals. Per a no deixar a ningú enrere en temps de la Covid-19

Entrecultures defensa en aquest informe que l’educació inclusiva ha de ser una educació intercultural. Els sistemes educatius que s’organitzen tenint en compte únicament els referents, significats i identitats de la cultura dominant, exclouen a les persones d’altres cultures, generant una discriminació educativa flagrant. L’informe reflecteix la situació dels pobles originaris, afrodescendents en Amèrica Llatina i el Carib o en Europa, on a les escoles conviuen nenes i nens d’orígens ètnics molt diversos.
L’Amazònia no és només la regió del món amb major biodiversitat sinó la de major riquesa lingüística. En ella habiten 316 pobles diferents que parlen 240 llengües.
L’educació ha de tenir en compte la diversitat social i cultural i això inclou el reconeixement de les diferents llengües, costums i visions del món.
Així l’alumnat aprèn i respecta cultures diferents de les seves i pot contribuir en un futur al diàleg social i a promoure les transformacions necessàries per a la convivència.