Hoja amazonía blanco

PROXECTO

EQUIPO ITINERANTE DO CIMI

O Equipo Itinerante foi creado en 1998 por impulso do padre Claudio Perani SJ. O proxecto naceu da escoita atenta dos clamores, desexos e esperanzas dos pobos amazónicos. E é, xunto con estes pobos, onde o Equipo Itinerante vai atopando o mellor xeito de poñerse ao servizo da vida, da humanización das relacións e da promoción da xustiza, tecendo redes entre persoas, comunidades, pobos e institucións… 

O proxecto Equipo Itinerante céntrase naqueles lugares da Amazonia onde se atopan os pobos excluídos, onde se vulneran os dereitos humanos e onde o aspecto socioambiental está máis ameazado.

O Equipo Itinerante -actualmente coordinado polo xesuíta Fernando López- concíbese como un espazo interinstitucional e intercongregacional de servizo ás organizacións, pobos e comunidades da rexión amazónica e cuxa vocación fundamental é o servizo baseado na itinerancia, e a interinstitucionalidade, visión-acción xeopolítica e panamazónica, diálogo, compromiso coa xustiza socioambiental, presenza solidaria, etc, buscando complementar os servizos doutros proxectos máis institucionais e/ou inseridos alí onde eles non poidan chegar.

 

O Equipo Itinerante está a impulsar na actualidade, co apoio de varias institucións e voluntarios de Brasil e de España, o proxecto de ecoloxía integral “Flora” que promove a dotación de equipamentos de transporte fluvial e outros servizos eléctricos baseados na enerxía solar, ademais de contribuír ao fortalecemento dos dereitos e territorio do pobo indíxena Sateré-Mawe, no corazón da Amazonia brasileira.

Entreculturas leva varios anos acompañando o Equipo Itinerante, ultimamente con apoio ao seu traballo ao servizo das comunidades máis illadas, na resposta humanitaria aos terribles impactos do Covid na Amazonía brasileira e no Proxecto de Ecoloxía Integral “Flora”.

Poida que interéseche:

REPAM

Como ONG da Compañía de Xesús, Entreculturas e Alboan, contribuímos á Misión da Igrexa en e para a Amazonía cos pobos indíxenas e o coidado da nosa casa común como parte da Rede Eclesial Panamazónica (REPAM) a través de dúas estratexias principais

Rede COMPARTE

Comparte é unha rede formada por 19 entidades sociais, presentes en 11 países de América Latina e en Europa (Alboan). Estas entidades acompañan a 422 iniciativas económicas (rurais e urbanas) de produtores en exclusión social, organizadas en torno a cooperativas, asociacións, colectivos comunitarios

SAIPE

O Servizo Agropecuario para a Investigación e a Promoción Económica (SAIPE) nace para dar resposta á solicitude que os pobos awajún e wampis fixeron á Compañía de Xesús, para defenderen o seu territorio e o seu modo de vida ameazado pola aparición de novos factores externos.