Hoja amazonía blanco

PROJECTE

EQUIP ITINERANT DEL CIMI

L’Equip Itinerant es va crear l’any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l’escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l’Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida, la humanització de les relacions i la promoció de la justícia teixint xarxes entre les persones, les comunitats, els pobles i les institucions. 

El projecte de l’Equip Itinerant se centra en els llocs de l’Amazònia on viuen els pobles exclosos, on els drets humans es violen i on l’aspecte socioambiental corre més perill.

L’Equip Itinerant, coordinat ara mateix pel jesuïta Fernando López, està concebut com un espai interinstitucional i intercongregacional de servei a organitzacions, pobles i comunitats de la regió amazònica. La vocació fonamental és prestar servei mitjançant el desplaçament, la interinstitucionalitat, la visió-acció geopolítica i panamazònica, el diàleg, el compromís amb la justícia socioambiental, la presència solidària, etc., alhora que es complementen els serveis d’altres projectes més institucionals o radicats on l’Equip no pot arribar.

 

En aquests moments, i amb el suport de diverses institucions i voluntaris del Brasil i d’Espanya, l’Equip Itinerant promou el projecte d’ecologia integral Flora. Aquesta iniciativa pretén impulsar la dotació d’equipament de transport fluvial i d’altres serveis d’electricitat a partir d’energia solar, a més de contribuir al reforçament dels drets i del territori del poble indígena sateré-mawé al cor de l’Amazònia brasilera.

Entreculturas acompanya l’Equip Itinerant des de fa uns anys, últimament donant suport a la seva labor de servei a les comunitats més aïllades en el marc de la resposta humanitària davant els efectes terribles de la covid-19 a l’Amazònia brasilera i en el projecte d’ecologia integral Flora.

Pot ser que t'interessi:

REPAM

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l’Església té a i per a l’Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna

Xarxa Comparte

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d’Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d’associacions i de grups comunitaris

SAIPE

El Servei Agropecuari per a la Recerca i la Promoció Econòmica (SAIPE) es va crear per donar resposta a la sol·licitud que els pobles awajún i wampís van fer a la Companyia de Jesús per tal de defensar el seu territori i la seva forma de vida, que es veien amenaçats per nous factors externs.