Hoja amazonía blanco

PROJECTE

Xarxa Comparte

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d’Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d’associacions i de grups comunitaris. Beneficien 56.094 persones (el 55% dones) pageses, indígenes, marginades urbanes i afrodescendents. Aquesta xarxa advoca per construir alternatives economicoproductives responsables des d’un punt de vista social i ambiental per tal de millorar les condicions de vida de les famílies i les comunitats productores en situació d’exclusió. L’objectiu de Comparte, doncs, és contribuir a que les iniciatives economicoproductives que acompanya progressin en l’ampliació d’escala als territoris.

La presència de la xarxa Comparte a l’Amazònia es dona gràcies a les entitats en actiu en aquest territori: l’SJPAM a la triple frontera, el SAIPE al Perú i el Centre d’Investigació i Promoció del Campesinat (CIPCA) a Bolívia.

El CIPCA acompanya els pobles indígenes originaris camperols de Bolívia des de 1971 i s’especialitza en el desenvolupament rural. Treballa a diverses regions del país, entre les quals l’Amazònia sud (departament de Beni) i el nord amazònic.

Acompanya famílies, comunitats i associacions de productors en el desenvolupament de projectes productius que generen mitjans de vida dignes. Les associacions duen a terme activitats de replega, transformació i comercialització en un ventall de sectors: llet i derivats a l’altiplà; cacau, mel i fruits amazònics a les terres baixes; grans i derivats a l’altiplà i a les valls; fruits i altres productes de la collita als boscos, tant a les terres baixes com a les altes, i carn de camèlid i altres productes processats a l’altiplà.

A l’Amazònia del sud, el CIPCA Regional Beni acompanya l’Associació Agroforestal Indígena de l’Amazònia Sud (AAIAS), formada per productors de productes varis, entre els quals s’inclou el cacau nadiu. L’AAIAS ha fet incursions sense gaire èxit en la transformació de cacau en pasta i xocolata a causa de les debilitats i les deficiències de la cadena de producció. Amb tot, s’ha especialitzat en la comercialització nacional de gra de cacau a empreses xocolateres.

A la regió del nord amazònic, el CIPCA acompanya un seguit d’associacions de productors i recol·lectors en la transformació i la comercialització de margalló del Brasil, cacau i castanya per al mercat nacional i estranger.

Pot ser que t'interessi:

REPAM

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l’Església té a i per a l’Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna

EQUIP ITINERANT DEL CIMI

L’Equip Itinerant es va crear l’any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l’escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l’Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida

SAIPE

El Servei Agropecuari per a la Recerca i la Promoció Econòmica (SAIPE) es va crear per donar resposta a la sol·licitud que els pobles awajún i wampís van fer a la Companyia de Jesús per tal de defensar el seu territori i la seva forma de vida, que es veien amenaçats per nous factors externs.