Hoja amazonía blanco

PROJECTE

SERVEI JESUÏTA PANAMAZÒNIC (SJPAM)

La connexió d’Alboan amb la Panamazònia es basa en el treball en cooperació amb el Servei Jesuïta Panamazònic (SJPAM). Aquest servei aglutina els diversos grups de la Companyia de Jesús al territori i, mitjançant el treball en xarxa, pretén defensar i impulsar la vida i un entorn sostenibles a la Panamazònia, en solidaritat amb els més pobres i exclosos, i, en particular, amb els pobles indígenes. L’objectiu és tenir més incidència en les decisions que afecten aquest territori i els seus pobladors. Els dos focus de treball principals de l’SJPAM són els pobles indígenes i la sostenibilitat socioambiental.

A més, des de l’any 2018, en representació de la Xarxa Xavier, Alboan coordina el projecte «Amazònia: Cuidar la Casa Comuna» junt amb l’SJPAM i la Federació Internacional de Fe y Alegría.

Aquesta iniciativa va néixer arran d’un diagnòstic fet amb les escoles de Fe y Alegría de la zona panamazònica (Brasil, Perú, Veneçuela, Bolívia i Equador). Després de presentar aquest diagnòstic, l’any 2017 es van identificar tres eixos fonamentals que han guiat l’agenda de Fe y Alegría a l’Amazònia de llavors ençà:

  1. Educació intercultural molt més inculturada per tenir en compte la realitat de les poblacions indígenes i la gestió de la diversitat.
  2. Educació bilingüe, perquè en aquesta àrea hi viuen nombrosos pobles indígenes.
  3. Sensibilització socioambiental tot considerant el context amazònic.

Gràcies a la mirada global-local que caracteritza a Alboan, aquest projecte permet bastir ponts entre els centres educatius del nostre entorn i els de l’Amazònia, per tal de visibilitzar les interrelacions globals, amb la intenció d’educar i de conscienciar sobre com és d’urgent respondre a la crisi socioambiental i defensar les cures de la nostra casa comuna.

Per la seva part, Entreculturas acompanya l’SJPAM i li dona suport des de fa anys, en el seu paper d’articulador i de node entre xarxes de la Companyia de Jesús i de l’Església panamazònica, especialment amb la Xarxa Eclesial Panamazònica. A més, l’any 2020 va contribuir a la resposta humanitària davant els efectes de la covid-19 entre les comunitats indígenes de la triple frontera.

D’ençà de 2021, Entreculturas també acompanya l’equip de l’SJPAM en la formació integral de 30 joves indígenes tikuna de comunitats vàries residents a la triple frontera entre Colòmbia, el Perú i el Brasil.

El jovent indígena fa front a nombroses pressions: la d’altres joves no indígenes, la del professorat o de les persones responsables d’ocupació, la dels mitjans de comunicació i la de l’estat o la societat mestissa. A vegades, fins i tot també la de la seva pròpia família i parents que, de maneres vàries, els diuen que «ser indígena no val».

En moltes societats amazòniques, l’experiència de la joventut o de l’adolescència és un fenomen relativament recent. Fins fa algunes dècades, en aquestes societats es passava directament de la infància a l’adultesa després de complir els rituals corresponents de la pubertat. En alguns casos, el fenomen és tan nou que ni els pares ni els adolescents no saben com abordar aquesta situació. Els desajustos poden ser tan grans que hi hagi conseqüències terribles, com ara el suïcidi. En els darrers anys, aquest problema ha esdevingut un dels més greus amb els quals s’enfronten les societats indígenes. 

Amb aquest projecte, s’implementa un pla de formació integral per a joves indígenes tikuna que té com a base l’escolta activa del jovent per part de l’equip de l’SJPAM i la resta d’integrants de l’Església local. Aquesta experiència se sistematitzarà i tot el que se n’aprengui es posarà en comú amb la Xarxa Eclesial Panamazònica.

 

Pot ser que t'interessi:

REPAM

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l’Església té a i per a l’Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna

EQUIP ITINERANT DEL CIMI

L’Equip Itinerant es va crear l’any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l’escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l’Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida

Xarxa Comparte

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d’Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d’associacions i de grups comunitaris