Hoja amazonía blanco

PROJECTE

FE Y ALEGRÍA PERÚ

Entreculturas, com a membre de la Federació Internacional Fe y Alegría, acompanya Fe y Alegría Perú en diversos projectes i accions en pro del dret a l’educació de les poblacions en situació de vulnerabilitat, incloent-hi nombroses propostes i projectes amb infants i joves de l’Amazònia peruana.

Fe y Alegría Perú té dues xarxes rurals a l’Amazònia: la xarxa rural Fe y Alegría 47, a la regió amazònica de Loreto —la qual agrupa 22 escoles i atén 1.538 estudiants d’educació primària i secundària—, i la xarxa rural Fe y Alegría 72, a la regió amazònica d’Ucayali —la qual agrupa 17 escoles i atén 939 estudiants d’educació primària i secundària. 

L’emergència educativa al Perú arran de la covid-19 va comportar el tancament de totes les escoles en el territori nacional durant dos anys acadèmics (2020 i 2021) i ha aprofundit les bretxes socials i econòmiques entre les àrees rurals i les urbanes. Per donar-hi resposta, Entreculturas ha intensificat el suport que dona a Fe y Alegría per a l’atenció educativa de l’alumnat de les xarxes rurals, incloent-hi les de Fe y Alegría 47, a Loreto, i Fe y Alegría 72, a Ucayali. 

Les primeres accions van estar emparades per un projecte finançat per la Xarxa Xavier en el marc de la iniciativa regional de resposta a l’emergència educativa causada per la crisi de la covid-19. Aquestes mesures van fer que l’any 2021 es beneficiessin directament 600 infants, estudiants de 5è i 6è de primària, que van poder recuperar l’aprenentatge —sobretot quant a la comprensió lectora— gràcies a la formació dels seus docents, l’elaboració de contingut educatiu en format offline i la dotació de tauletes tàctils, com a recurs tecnològic pedagògic amb què accedir a informació multimèdia i interactiva seleccionada, i fer els deures.

Igualment, des que Entreculturas va ser fundada l’any 2009, acompanya l’Institut Superior Tecnològic Fe y Alegría 74, a la província de Condorcanqui. L’Institut és l’única institució d’educació superior a la província i acull joves indígenes awajún i wampís que es formen en les carreres de producció agropecuària i d’indústries alimentàries. S’hi fomenten diversos processos d’innovació en productes i usos de tecnologies pròpies de la cultura local i noves tecnologies, a més d’una cultura i formació per a l’emprenedoria amb enfocament social i ambiental, tant entre els estudiants com entre l’alumnat de secundària de múltiples institucions educatives de la província.

Així mateix, Fe y Alegría compta amb la institució educativa Fe y Alegría 62, a Chiriaco, al districte d’Imaza, departament d’Amazones. Fe y Alegría 62, que acull infants i adolescents indígenes, és una institució d’educació bàsica que ofereix educació primària mixta, mentre que el grau d’educació secundària és reservat a estudiants del sexe femení, les quals majoritàriament romanen a l’internat. 

Entreculturas acompanya un projecte de Fe y Alegría que persegueix la permanència i culminació de l’educació secundària, així com la formació de dones joves en habilitats socioemocionals i competències tecnològiques. 

Pot ser que t'interessi:

REPAM

Entreculturas i Alboan són ONG de la Companyia de Jesús. En aquest sentit, contribuïm mitjançant dues grans estratègies dins la Xarxa Eclesial Panamazònica (REPAM) a la missió que l’Església té a i per a l’Amazònia amb els pobles indígenes i la cura de la nostra casa comuna

EQUIP ITINERANT DEL CIMI

L’Equip Itinerant es va crear l’any 1998 per impuls del pare Claudio Perani SJ. El projecte va néixer arran de l’escolta atenta dels clamors, dels desitjos i de les esperances dels pobles amazònics. Juntament amb aquests pobles, l’Equip Itinerant va trobant la millor manera de posar-se al servei de la vida

Xarxa Comparte

Comparte és una xarxa formada per 19 entitats socials que tenen presència a 11 països d’Amèrica llatina i a Europa (Alboan). Aquestes entitats acompanyen 422 iniciatives econòmiques (rurals i urbanes) de productors i productores en exclusió social, organitzades al voltant de cooperatives, d’associacions i de grups comunitaris