Hoja amazonía blanco

PROXECTO

FE E ALEGRÍA PERÚ

Entreculturas, como membro da Federación Internacional Fe e Alegría, acompaña a Fe e Alegría Perú en diversos proxectos e accións polo dereito á educación das poboacións vulnerables, entre as que destacan diversas propostas e proxectos con nenos, nenas e mozos e mozas da Amazonia peruana.

Fe y Alegría Perú conta con dúas redes rurais na Amazonía: a rede rural Fe e Alegría 47, na rexión amazónica de Loreto, que agrupa 22 escolas e atende 1538 estudantes de primaria e secundaria, e a rede rural Fe e Alegría 72, na rexión amazónica de Ucayali, que reúne 17 escolas e atende 939 estudantes de primaria e secundaria. 

Para dar resposta á emerxencia educativa provocada polo COVID-19 no Perú, que provocou o peche de todos os centros educativos a nivel nacional durante dous cursos académicos (2020 e 2021), e que afondou as fendas sociais e económicas entre as zonas urbanas e Entreculturas intensificou o seu apoio a Fe e Alegría para a atención educativa ao alumnado das redes rurais, entre elas as redes Fe e Alegría 47, en Loreto, e Fe e Alegría 72, en Ucayali. 

As primeiras actuacións, apoiadas nun proxecto financiado pola Rede Xavier no marco do proxecto rexional de resposta á emerxencia educativa ante a crise do COVID-19, permitiron, en 2021, beneficiar directamente a 600 nenos e nenas, alumnado de 5º e 6º de educación primaria para a recuperación das aprendizaxes, especialmente da comprensión lectora, coa formación do seu profesorado, o desenvolvemento de contidos educativos en modalidade offline e a dotación de tablets, como recurso pedagóxico tecnolóxico para o acceder a información multimedia e interactiva seleccionada así como para a elaboración dos seu traballos.

Entreculturas tamén acompañou, desde a súa creación en 2009, o Instituto Superior Tecnolóxico Fe e Algría 74, na provincia de Condorcanqui. O Instituto é a única institución de educación superior da provincia, acolle a mozos indíxenas awajún wampis que se forman nas carreiras de produción agropecuaria e industria alimentaria, promovendo diversos procesos de innovación en produtos e usos de tecnoloxías propias da cultura local e das novas tecnoloxías, ao mesmo tempo que fomentan unha cultura e formación para o emprendemento desde unha perspectiva social e ambiental, tanto co alumnado do Instituto, como con mozos e mozas de bacharelato de diversas institucións educativas da provincia.

Fe e Alegría conta tamén coa institución educativa Fe e Alegría 62, en Chiriaco, no distrito de Imaza, departamento de Amazonas. 

Fe e Alegría 62 acolle a nenos, nenas e mozos e mozas indíxenas, é unha institución de educación básica que ten un nivel de educación primaria mixto, e o nivel de secundaria reservado a estudantes mulleres que permanecen maioritariamente no internado. 

Entreculturas acompaña un proxecto Fe e Alegría que busca a permanencia, a finalización da educación secundaria, así como a formación en habilidades socioemocionais e tecnolóxicas de mozos e mozas mulleres estudantes de secundaria. 

Poida que interéseche:

REPAM

Como ONG da Compañía de Xesús, Entreculturas e Alboan, contribuímos á Misión da Igrexa en e para a Amazonía cos pobos indíxenas e o coidado da nosa casa común como parte da Rede Eclesial Panamazónica (REPAM) a través de dúas estratexias principais

EQUIPO ITINERANTE DO CIMI

O Equipo Itinerante foi creado en 1998 por impulso do padre Claudio Perani SJ. O proxecto naceu da escoita atenta dos clamores, desexos e esperanzas dos pobos amazónicos. E é, xunto con estes pobos, onde o Equipo Itinerante vai atopando o mellor xeito de poñerse ao servizo da vida

Rede COMPARTE

Comparte é unha rede formada por 19 entidades sociais, presentes en 11 países de América Latina e en Europa (Alboan). Estas entidades acompañan a 422 iniciativas económicas (rurais e urbanas) de produtores en exclusión social, organizadas en torno a cooperativas, asociacións, colectivos comunitarios