Lurra da gure eskolarik onena

Txosten honek ingurumen-krisiak pertsona eta komunitate ahulenetan dituen ondorioak nabarmendu, Agenda 2030 aztertu, eta planteatzen du hezkuntzak planeta zaintzen lagundu dezakeela, kontzientzia kritikoa eraikiz, garapen-eredua zalantzan jarriz eta eredu jasangarriago, bidezkoago eta baketsuagoetara aldatzea ahalbidetuz. 

Baliabideak hobeto kudeatzen, ekoizpen- eta kontsumo-molde berriak eraikitzen, eta herritartasun globala eratzen laguntzen du hezkuntzak.